ΔΡΥΟΠΤΡΙΟΦΟΡΟς ΑΛΛΗΓΑΤΩΡ{ DEMETRIOS COUTARELLI.GRAPHIC DESIGHNER}

ΔΡΥΟΠΤΡΙΟΦΟΡΟς  ΑΛΛΗΓΑΤΩΡ{ DEMETRIOS COUTARELLI.GRAPHIC DESIGHNER}
SUPOSED THAT ATHENS IT ISN/T A MULTICULTURAL METROPOLIS LIKE..PARIS,ROME,MADRID,NY.THIS IS A MISTAKE.BECAUSE MANY GREAT PERSONALITIES LIVED IN ATHENS.FROM BYRON AND FLAUBERT TO JULES DASSEN.MANY IMPORTANT FOREIGN CARTOONISTSAND ILLUSTRATORS LIVING THESSE DAYS IN THE GREEK CAPITAL.LET ME REPPRESENT TO YOU SOME OF THEM..

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

VLADIMIR RADIBRATOVIC

www.nashcrta.blogspot.com

YUGOSLAVIAN ORIGIN CARTOONING MAKER AND MAGAZINES ILLUSTRATOR.WORKING WITH DIGITAL AND TRADITIONAL TECNIQUES.HI INSPIRED FROM THE GREAT TRADITION OF CARTOONISTS AND ANIMATED DESINS OF HIS COUNTRY.
I MET HIM IN 2008 TO ONE OF THE MEETINGS OF FORMER GROUP OF GREEK ILLUSTRATORS IN ATHENS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου