ΔΡΥΟΠΤΡΙΟΦΟΡΟς ΑΛΛΗΓΑΤΩΡ{ DEMETRIOS COUTARELLI.GRAPHIC DESIGHNER}

ΔΡΥΟΠΤΡΙΟΦΟΡΟς  ΑΛΛΗΓΑΤΩΡ{ DEMETRIOS COUTARELLI.GRAPHIC DESIGHNER}
SUPOSED THAT ATHENS IT ISN/T A MULTICULTURAL METROPOLIS LIKE..PARIS,ROME,MADRID,NY.THIS IS A MISTAKE.BECAUSE MANY GREAT PERSONALITIES LIVED IN ATHENS.FROM BYRON AND FLAUBERT TO JULES DASSEN.MANY IMPORTANT FOREIGN CARTOONISTSAND ILLUSTRATORS LIVING THESSE DAYS IN THE GREEK CAPITAL.LET ME REPPRESENT TO YOU SOME OF THEM..

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

SVETLIV VASILEEV

WWW.SVETLIN.GR
A WORLD FAMUS ILLUSTRATOR FROM BULGARIA.HE ILLUSTRATES MANY WORLD BEST SELERS OF CHILDRENS LITTERARURE.HE INSPIRING HIS STYLE FROM MANY ARTISTIC STYLES FROM THE WORLD HISTORY OF ART.HE EARN MANY INTERNATIONAL PRIZES.
I MAKE HIS KNOWLEDGE AT 2008 DURING THE MEETINGS OF THE FEDERATION OF GREEK ILLUSTRATORS IN ATHENS.
HE HAS THE BAD FORTUNE TO LIVE IN ATHENS THE LAST 10 YEARS WITH HIS WIFE AND CHILD.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου